Urządzenia fiskalne

KASY | DRUKARKI | WAGI i SZUFLADY

Wybierz rodzaj urządzeń:

Kasy fiskalne on-line – nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

Ministerstwo Finansów za sprawą rozporządzenia z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line. W myśl rozporządzenia:

 1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla:
  – świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
  – sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.
 2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:
  – fryzjerskich,
  – kosmetycznych,
  – budowlanych,
  – w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  – prawniczych,
  – związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.